ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประจำหมู่บ้านห้วยหาดและหลักลาย อ. ปัว จ. น่าน โครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน เกษตรกรผสมผสานรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ที่สำคัญมีเยาวชนรุ่นเล็กได้เข้าร่วมและเป้าหมาย 40 คน แต่มาร่วมจริง 55 คน ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ และทีมวิทยากร อ. พันธวัช ภูผาพันธกานต์ อ. สุพจน์ ดีอิ่นคำ อ.มทร.ล้านนา น่าน และทีมงานนักศึกษา

417 View

ติดต่อเรา