หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร  
     
หน่วยงาน
งานวิชาการและวิจัย งานห้องสมุด งานทรัพยากรบุคคล
งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุ ระบบบริหารสัญญาจ้าง
งานนโยบายและแผนประกันคุณภาพ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     
บริการออนไลน์
ฐานข้อมูลวิจัย ฐานข้อมูลพรรณไม้ ฐานข้อมูลออนไลน์
ELEARNING Phrae ELEARING Chiangmai ระบบจัดการองค์ความรู้
คลีนิคเทคโนโลยี พัสดุไปรษณีย์ออนไลน์ ระบบ E-manage
แบบฟอร์มออนไลน์ สำรวจภาวะการหางานทำ ระบบทะเบียนเอกสาร
ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์    
สาขาวิชา
การจัดการชุมชน การบัญชี บริหารธุรกิจการตลาด
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ พัฒนาการท่องเที่ยว
เกษตรป่าไม้ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีิชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
กลุ่มวิทยาศาสตร์
     
 สำหรับนักศึกษา
งานทะเบียน งานสหกิจศึกษา ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานแนะแนวและทุนการศึกษา องค์การนักศึกษา ประเมินการเรียนการสอน
เว็บอาจารย์ ระบบปลอดหนี้ สายด่วนอินทนิล76
งานวิชาการและวิจัย ศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัย
งานกีฬา    
ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย : ทำงานด้วยจิตวิญญาณ สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น สานฝันสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดความยุติธรรม ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054-648593-5 แฟกซ์ 054-648374 , 054-648596  : Sitemap  
copyright ? 2012 Maejo University Phrae Campus
Contact: แม่โจ้ กยศ. กีฬา