MAEJOPHRAE TV
 
   
e-managePrevious
Next
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกาศ
การศึกษา/อบรม
ข่าวสมัครงาน
ประกวดราคา
บริการวิชาการและวิจัย
 

MENU LINKS

ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย : ทำงานด้วยจิตวิญญาณ สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น สานฝันสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดความยุติธรรม ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054-648593-5 แฟกซ์ 054-648374 , 054-648596  : Sitemap  
copyright ? 2012 Maejo University Phrae Campus
Contact: แม่โจ้ กยศ. กีฬา